PRIVACYVERKLARING X-TALENT

X-talent B.V. (hierna: “X-talent”) verbindt bedrijven en kandidaten en daarvoor beschikken we over privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. X-talent hecht waarde aan zorgvuldige en discrete omgang met persoonsgegevens. Daarom wordt de privacy van deze gegevens zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring zet onder andere uiteen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze beveiligen en hoelang wij deze bewaren.

OP WELKE MANIER VERZAMELT X-TALENT PERSOONSGEGEVENS?

Als je geïnteresseerd bent in de diensten van X-talent kun je zelf telefonisch contact opnemen, een e-mail sturen of reageren via de website. Een andere optie is dat je wordt benaderd door X-talent via een online platform (bijv. LinkedIN) of middels een e-mail of telefonisch contact. In al deze situaties verzamelen wij persoonsgegevens, bijvoorbeeld jouw naam en e-mailadres.

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens van kandidaten, ZZP’ers en bedrijven op verschillende manieren aangehouden en gebruikt.

Kandidaten en ZZP'ers

 • Met behulp van specifieke criteria beoordelen we jouw geschiktheid en beschikbaarheid in verband met bemiddeling voor zowel vast of tijdelijk werk als een opdracht;
 • Via e-mail en/of telefonisch contact bieden we interessante vacatures aan en/of verstrekken we informatie over onze dienstverlening en overige activiteiten;
 • Toenadering voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je jezelf daarvoor hebt aangemeld (opt-in).

In het geval van een positieve beoordeling en beslissing om je op een aangeboden opdracht of werk in te zetten, zullen we jouw persoonsgegevens gebruiken om de opdracht/arbeidsovereenkomst voor te bereiden. Jouw persoonsgegevens worden dan aangehouden in een personeelsdossier of crediteurenkaart, waarvan het opstellen wettelijk verplicht is bij het aangaan van een overeenkomst. Deze gegevens worden gebruikt voor opdracht/arbeidsgerelateerde doeleinden, bijvoorbeeld voor het opstellen van een overeenkomst en het controleren en betaalbaar stellen van facturen.

Bij weigering van een verwerking van persoonsgegevens kan de opdracht/arbeidsovereenkomst niet worden opgesteld en zal er geen dienstverband zijn. In het geval van een beslissing jou niet aan te werven, zullen we jouw persoonsgegevens bewaren om je in de toekomst te kunnen contacteren wanneer eventuele toekomstige opportuniteiten aansluiten bij jouw profiel.

Bedrijven

 • - Met behulp van specifieke criteria beoordelen we of we de aanvraag in behandeling kunnen nemen en mogelijk kunnen vervullen met de juiste kandidaat;
 • Via e-mail en/of telefonisch contact bieden we interessante kandidaten aan en/of verstrekken we informatie over onze dienstverlening en overige activiteiten;
 • Toenadering voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je jezelf daarvoor hebt aangemeld (opt-in).

In het geval dat een aanvraag leidt tot het inzetten van een van onze kandidaten op een opdracht, zullen we jouw bedrijfs- en contactgegevens gebruiken om de opdrachtovereenkomst voor te bereiden. Jouw bedrijfs- en contactgegevens worden dan aangehouden in een debiteurenkaart, waarvan het opstellen wettelijk verplicht is bij het aangaan van een opdrachtovereenkomst of inleenovereenkomst. Deze gegevens worden gebruikt voor
opdracht gerelateerde doeleinden, bijvoorbeeld voor het opstellen van een opdrachtovereenkomst en het controleren van afspraken en versturen van facturen.

Bij weigering van het aanleveren van de noodzakelijke bedrijfs- en contactgegevens voor verwerking door X-talent kan de opdrachtovereenkomst niet worden opgesteld en kan de opdracht geen doorgang vinden.

WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die op jou betrekking heeft of op basis waarvan je geïdentificeerd kunt worden.

Kandidaten en ZZP'ers

De gegevens die X-talent verzamelt ten behoeve van de wervings- en selectieprocedure staan in verband met jouw personalia (voornaam, achternaam, geboortedatum), contactgegevens (telefoonnummer, e-mail), opleidingsinformatie, werk en/of projectervaring en vaardigheden. Bij het aangaan van een daadwerkelijke arbeidsovereenkomst worden ook de volgende gegevens verwerkt:

 • Persoonlijke gegevens (o.a. adres, BSN-nummer, geboortedatum)
 • Arbeidsvoorwaarden (o.a. arbeidsovereenkomsten, pensioenregeling, verlofoverzicht)
 • Functioneren (o.a. functieomschrijving, beoordelingen, gevolgde opleidingen)
 • Verlof en ziekteverzuim (o.a. vakantieverlofoverzicht, ziekteverzuimregistratie)
 • Overige zaken (o.a. eigen aantekeningen, correspondentie met werknemer)

Bij het aangaan van een opdrachtovereenkomst met een ZZP’er worden ook gegevens zoals KvK-nummer, BTW-nummer, IBAN-nummer, uittreksel KvK en een kopie van de aansprakelijkheidsverzekering bewaard.

Bedrijven

De gegevens, die X-talent verzamelt ten behoeve van het uitvoeren van de opdrachtovereenkomst en vanuit de taak als goede opdrachtnemer, bestaan uit de bedrijfsgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres), gegevens van de betreffende contactpersoon (naam, functie, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres) en de aanvraag/vacature. Bij het aangaan van een daadwerkelijke opdrachtovereenkomst worden ook bedrijfsgegevens verwerkt als KvK-nummer, BTW-nummer, IBAN-nummer, G-rekeningnummer en kredietrapport, alsmede tariefafspraken, urenregistraties en dergelijke gegevens. Daarbij wordt ook het e-mailcontact bewaard.

X-talent verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld gegevens die jouw ras of etnische achtergrond onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een kandidaat wordt verzameld, vraagt X-talent hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

HOELANG WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Vanwege de wettelijke verplichting bewaart X-talent na afloop van de opdracht/arbeidsovereenkomst de gegevens voor een maximum periode van 7 jaar in een personeelsdossier. Indien de relatie nooit heeft uitgemond tot een overeenkomst zullen jouw gegevens bewaard worden gedurende een maximum periode van 5 jaar.

WIE HEEFT TOEGANG TOT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Onze database is alleen toegankelijk voor het kantoorpersoneel van X-talent en eventuele verwerkers (zoals een boekhoudkantoor) waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Jouw cv en gerelateerde gegevens worden enkel naar potentiële opdrachtgevers verstuurd als wij hiervoor jouw nadrukkelijke toestemming hebben. Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij jouw gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wethandhavende instanties.

HOE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

X-talent maakt gebruik van diverse organisatorische en technische veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen of dat personen onjuist gebruik maken van persoonsgegevens. Zo heeft iedere medewerker bijvoorbeeld op zijn of haar laptop een persoonlijke inlog met 2-factor authenticatie en zijn computers, laptops en databases die worden gebruikt voor de opslag en verwerking van persoonsgegevens beveiligd tegen aanvallen van buitenaf via virus- en malwareprogramma’s.

HOE KAN IK MIJN PERSOONSGEGEVENS INZIEN EN WIJZIGEN?

Op ieder moment kan je om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of een verzoek doen tot verwijdering van gegevens. Gezien de wettelijke verplichting tot het bewaren van gegevens, is het niet mogelijk jouw volledige dossier te laten verwijderen wanneer er een overeenkomst is aangegaan. Voor het inzien of wijzigen van jouw gegevens kan je contact opnemen met jouw contactpersoon binnen X-talent of via info@x-talent.nl.

COOKIES

De website van X-talent maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat door de website wordt verzonden en informatie over jouw bezoek registreert. X-talent.nl maakt gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

 • Om het gebruik van de website te vergemakkelijken, bijvoorbeeld om jouw voorkeuren te onthouden;
 • Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen, zoals bezoekersaantallen, veelbekeken pagina’s en zoekopdrachten. X-talent gebruikt deze informatie om de website te verbeteren en maakt daarvoor gebruik van Google Analytics. Voor inzicht in websitestatistieken via Google Analytics, heeft X-talent een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Deze overeenkomst stelt vast dat X-talent in geen geval gegevens deelt met Google, gegevens anoniem worden verwerkt en de verzamelde gegevens niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network.

Indien je niet wil dat X-talent.nl cookies plaatst, kan je dit instellen via de privacy-opties van jouw browser.
Raadpleeg hiervoor de handleiding of helptekst van de browser.

VRAGEN EN KLACHTEN

Voor vragen over deze privacyverklaring, de uitoefening van jouw rechten en de activiteiten van X-talent op het gebied van persoonsgegevens kan je online contact opnemen via privacy@x-talent.nl. Mocht je een klacht hebben, dan heb je het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie?
Wij bellen je graag terug.