Edge computing, de nieuwe trend na cloud computing?

Een van de grootste trends tot nu toe is cloud computing. Maar we horen ook steeds meer over edge computing. Waar alles bij cloud computing in het datacenter draait, richt edge computing zich op het device. Het draait niet om de intelligentie van het device maar om de brondata die het produceert. En om met deze brondata een intelligent netwerk te vormen dat taken verricht die je nu alleen ziet in enorme datacenters. Lees hier meer over edge computing.

Nieuw bij X-talent: factureren met Simplerinvoicing FULL

Vanaf vandaag kan X-talent facturen sturen op basis van Simplerinvoicing FULL. Met de intrede van Simplerinvoicing FULL is het niet meer nodig om facturen te scannen of uit de mailbox te plukken. Ze belanden namelijk rechtstreeks in de administratie! Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat de boekhouding sneller op orde is.

Gebruik maken van Simplerinvoicing biedt voordelen voor verzenders en ontvangers.

  • Verzender: het verzenden van facturen via Simplerinvoicing geeft u zekerheid voor ontvangst van de factuur in het boekhoudprogramma van de beoogde ontvanger. Dat betekent dat u geen onzekerheid meer heeft of de factuur in de spamfolder of iets dergelijks is blijven hangen.
  • Ontvanger: kostenefficiëntie! De factuur komt bij de ontvanger namelijk automatisch in de boekhouding. Gegevens hoeven niet meer te worden overgetypt doordat ze automatisch worden ingevuld.

Voor meer informatie kijk op www.simplerinvoicing.org en zie hoe ook u als organisatie gebruikt kunt maken van Simplerinvoicing FULL.

Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

De Wet DBA moest een einde maken aan onduidelijkheid over arbeidsrelaties. In plaats daarvan leverde de wet juist veel onrust op onder opdrachtgevers en ZZP’ers. De opschorting van de handhaving op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is daarom verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en ZZP’ers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als ze met verkapte dienstverbanden werken. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Wat betekent de opschorting voor ZZP’ers tot 2020? Minister Koolmees gaf hiervoor een bondige verklaring: “Voor de markt is de boodschap helder: met zelfstandigen werken kan! Mits je geen kwaadwillende bent.”

Meer informatie is te vinden in de brief (.pdf) aan de Tweede Kamer van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën.

Met vlag en wimpel geslaagd voor NEN 4400-1

X-talent is NEN-4400-1 gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA). Het SNA-keurmerk is aantoonbaar bewijs van het voldoen aan deze norm. De NEN-4400-1 norm geeft aan dat een bedrijf met betrekking tot de inzet van flexibel personeel haar administratieve organisatie op orde heeft en voldoet aan haar fiscale en juridische verplichtingen. Deze verplichtingen zijn onder andere juiste aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten. Het keurmerk onderstreept dat we een betrouwbare partner zijn.

Cloud Wars IBM vs Microsoft vs Amazon vs Google

Marius Sandu vergelijkt in zijn artikel cloud-platformen met auto’s. Alle auto’s kunnen je verplaatsen van plek A naar B, maar de modellen hebben verschillende niveaus: de ene auto heeft zeven stoelen waar de ander een snellere of sterkere motor heeft. Zijn punt is dat de meeste platformen dezelfde diensten aanbieden, maar met verschillende kwaliteiten, prijzen en opties. In het artikel geeft Marius Sandu een uitgebreid overzicht van vier belangrijke cloud-platformen op de markt van dit moment: IBM Cloud, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Amazon Web Services, en richt zich op de verschillende niveaus van cloud, zoals IaaS / Bare-Metal, Identity, PaaS, Bigdata & IoT, ML en Containers. Lees hier het artikel.

Azure Data Box om tot 100TB fysiek te verplaatsen

Het versturen van grote hoeveelheden data is in veel gevallen fysiek nog altijd sneller dan via het internet. Microsoft heeft een Azure Data Box aangekondigd die organisaties kunnen huren om grote hoeveelheden data fysiek te versturen, om vervolgens in de Azure-clouddienst opgenomen te worden. De Azure Data Box weegt ongeveer 20 kg en kan tot 100TB aan data herbergen. Vooralsnog is de box alleen beschikbaar voor Amerikaanse klanten die zich aanmelden voor het previewprogramma, maar zal in de komende maanden ook beschikbaar zijn in andere landen. Lees hier meer over de Azure Data Box.